Old Delivery

Há Cảo & Bánh Bao

Há Cảo Tôm

69.000 đ

Shrimp Dumpling

69.000 +

Xíu Mại Trứng Tôm

69.000 đ

Minced Pork with Shrimp & Mushroom Dumping

69.000 +

Há Cảo Sò Điệp

75.000 đ

Scallop & Shrimp Dumpling

75.000 +

Bánh Bao Kim Sa

63.000 đ

Salted Egg Bun

63.000 +

Cơm Chiên

Cơm Chiên Dương Châu

155.000 đ

Fried Rice with Salted Fish & Chicken

155.000 +

Cơm Gà Hắc Xì Dầu

155.000 đ

Minced Chicken Fried Rice in Soya Sauce

155.000 +

Cơm Chiên Hải Sản

155.000 đ

Fried Rice with Seafood

155.000 +

Cơm Bào Ngư Thượng Hạng

315.000 đ

Fried Rice with Haliotis

315.000 +

Mì Efu Hải Sản

262.000 đ

Wok Dried Seafood Noodle

262.000 +

Mì Khô Xá Xíu

96.000 đ

Dried Noodle with BBQ Pork

96.000 +

Mì Efu Xào Bò

262.000 đ

Wok Fried Beef Noodle

262.000 +

Cao Cấp

Tôm Hoàng Kim

208.000 đ

Deep Fried Prawn with Salted Edd Yolk

208.000 +

Bò Xào Sốt Tiêu

166.000 đ

Dried Noodle with BBQ Pork

166.000 +

Tôm sốt Wasabi

208.000 đ

Fried Prawn with Wasabi Sauce

208.000 +

Đậu Hủ Thố Hải Sản

239.000 đ

Seafood with Tofu

239.000 +

Sò Điệp Xào Măng Tây

281.000 đ

Scallop with Asparagus

281.000 +

Canh Bào Ngư

498.000 đ

Haliotis Soup

498.000 +

Bào Ngư Sò Điệp Hồng Xíu

768.000 đ

Haliotis & Scallop in Hong Shao Sauce

768.000 +

Đồ Uống

Sâm Bí Đao Hạt Chia 500ml

88.000 đ

Ginseng Squash Water with Chia 500ml

88.000 +

Trà Hoa Cúc Mật Ong 500ml

88.000 đ

Goji Berry Chamomile Tea 500ml

88.000 +

Trà Sữa 1980s 500ml

120.000 đ

Milk Tea 500ml

120.000 +

Sốt

Sốt Sa Tế 100gr

58.000 đ

Shacha Sauce

58.000 +

Sốt Tiêu Đen 100gr

58.000 đ

Black Pepper Sauce

58.000 +

Sốt XO 100gr

98.000 đ

Sauce XO

98.000 +

Há Cảo & Bánh Bao

ĐẶT BÀN

Cảm ơn quý khách đã đặt bàn tại A Mà Kitchen. Hiện nay hệ thống đặt bàn qua website đang được bảo trì nên vui lòng liên hệ hotline 0328088813 để được tư vấn nhanh nhất.

    X
    ĐẶT BÀN