Điều khoản dịch vụ Terms & Conditions

1. Vui lòng xuất trình thẻ này trước khi gọi thanh toán

Please show this card to staffs before asking for payment

 

2. Chủ thẻ được giảm 15% mỗi bữa ăn khi đem theo thẻ

Cardholder get 15% off each meal when bringing their card

 

3. Chủ thẻ được giảm 20% mỗi bữa ăn trong tháng sinh nhật (vui lòng xuất trình ID)

Cardholder get 20% off each meal when bringing their card during birthday month (please show your ID)

ĐẶT BÀN

Cảm ơn quý khách đã đặt bàn tại A Mà Kitchen. Hiện nay hệ thống đặt bàn qua website đang được bảo trì nên vui lòng liên hệ hotline 0328088813 để được tư vấn nhanh nhất.

    X
    ĐẶT BÀN