Old Delivery

Há Cảo & Bánh Bao

Há Cảo Tôm

69.000 đ

Shrimp Dumpling

[add_to_cart id=”300″]

Xíu Mại Trứng Tôm

69.000 đ

Minced Pork with Shrimp & Mushroom Dumping

[add_to_cart id=”8886″]

Há Cảo Sò Điệp

75.000 đ

Scallop & Shrimp Dumpling

[add_to_cart id=”8898″]

Bánh Bao Kim Sa

63.000 đ

Salted Egg Bun

[add_to_cart id=”8900″]

Cơm Chiên

Cơm Chiên Dương Châu

155.000 đ

Fried Rice with Salted Fish & Chicken

[add_to_cart id=”8902″]

Cơm Gà Hắc Xì Dầu

155.000 đ

Minced Chicken Fried Rice in Soya Sauce

[add_to_cart id=”8903″]

Cơm Chiên Hải Sản

155.000 đ

Fried Rice with Seafood

[add_to_cart id=”8905″]

Cơm Bào Ngư Thượng Hạng

315.000 đ

Fried Rice with Haliotis

[add_to_cart id=”8906″]

Mì Efu Hải Sản

262.000 đ

Wok Dried Seafood Noodle

[add_to_cart id=”8907″]

Mì Khô Xá Xíu

96.000 đ

Dried Noodle with BBQ Pork

[add_to_cart id=”8908″]

Mì Efu Xào Bò

262.000 đ

Wok Fried Beef Noodle

[add_to_cart id=”8909″]

Cao Cấp

Tôm Hoàng Kim

208.000 đ

Deep Fried Prawn with Salted Edd Yolk

[add_to_cart id=”8911″]

Bò Xào Sốt Tiêu

166.000 đ

Dried Noodle with BBQ Pork

[add_to_cart id=”8912″]

Tôm sốt Wasabi

208.000 đ

Fried Prawn with Wasabi Sauce

[add_to_cart id=”8913″]

Đậu Hủ Thố Hải Sản

239.000 đ

Seafood with Tofu

[add_to_cart id=”8914″]

Sò Điệp Xào Măng Tây

281.000 đ

Scallop with Asparagus

[add_to_cart id=”8915″]

Canh Bào Ngư

498.000 đ

Haliotis Soup

[add_to_cart id=”8916″]

Bào Ngư Sò Điệp Hồng Xíu

768.000 đ

Haliotis & Scallop in Hong Shao Sauce

[add_to_cart id=”8917″]

Đồ Uống

Sâm Bí Đao Hạt Chia 500ml

88.000 đ

Ginseng Squash Water with Chia 500ml

[add_to_cart id=”8918″]

Trà Hoa Cúc Mật Ong 500ml

88.000 đ

Goji Berry Chamomile Tea 500ml

[add_to_cart id=”8919″]

Trà Sữa 1980s 500ml

120.000 đ

Milk Tea 500ml

[add_to_cart id=”8920″]

Sốt

Sốt Sa Tế 100gr

58.000 đ

Shacha Sauce

[add_to_cart id=”8921″]

Sốt Tiêu Đen 100gr

58.000 đ

Black Pepper Sauce

[add_to_cart id=”8922″]

Sốt XO 100gr

98.000 đ

Sauce XO

[add_to_cart id=”8923″]

Há Cảo & Bánh Bao

[product_category per_page=”12″ columns=”3″ orderby=”menu_order title” order=”ASC” category=”dimsum”]
ĐẶT BÀN

Cảm ơn quý khách đã đặt bàn tại A Mà Kitchen. Hiện nay hệ thống đặt bàn qua website đang được bảo trì nên vui lòng liên hệ hotline 0328088813 để được tư vấn nhanh nhất.

    X
    ĐẶT BÀN